HomeNaujienosKardinolas Sigitas Tamkevičius mini 84-ąjį gimtadienį

Kardinolas Sigitas Tamkevičius mini 84-ąjį gimtadienį

Lapkričio 7 dieną 84-ąjį gimtadienį mini kardinolas, Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius. Sveikiname eminenciją sukakties proga ir linkime kasdienės Dievo globos, dar ilgų sveikatos ir tarnystės metų.

Sigitas Tamkevičius gimė 1938 metais Gudonyse, Lazdijų rajone. 1962 metais po tarnybos sovietinėje armijoje pertrauktų studijų buvo įšventintas į kunigus. Jau kunigystės pradžioje įsitraukė į katalikišką antisovietinę veiklą, platino draudžiamą literatūrą ir vykdė pastaracinę veiklą. 1969 metais represuotas: uždrausta eiti kunigo pareigas, teko dirbti gamykloje, vėliau melioracijoje. Okupacinės valdžios bausmės ganytojo nepalaužė: 1972 metais jis pradėjo Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos leidybą, o dar po 6 metų – kartu su dar keturiais atvirai režimui ir ateizmui besipriešinančiais kunigais įsteigė Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetą. 1983 metais suimtas, pusę metų tardytas KGB kalėjimuose, penkis metus kalėjo Permės ir Mordovijos lageriuose. 1991 metais paskirtas Kauno arkivyskupijos vyskupu augziliaru, vyskupu konsekravo kardinolas Vincentas Sladkevičius. 1996 metais paskirtas Kauno arkivyskupu metropolitu. Viso 12 metų pirmininkavo Lietuvos vyskupų konferencijai. 2019 metais pakeltas kardinolu. 2013 metais apdovanotas Laisvės premija.

Naujiausi straipsniai

Nekaltasis Prasidėjimas – galingas katalikų ginklas, sunaikinęs SSRS!

REMK KATALIKIŠKĄ ŽINIASKLAIDĄ Šiandien, kai švenčiame Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo šventę, svarbu prisiminti Švenčiausiosios Mergelės Marijos galią, kylančią iš jos užtarimo mūsų Išganytojui galios.Kaip pavyzdį...

Vietoj “kovos su klimatu” – “prisitaikymas prie pokyčių”. Billas Gatesas atveria naują pasakojimo apie klimatą skyrių?

Ar pasakojimas apie klimatą žlunga? Tai gali liudyti vien tai, kad COP28 klimato konferencijoje nedalyvavo dviejų didžiausių šiltnamio efektą sukeliančių dujų teršėjų - Kinijos ir...

“Rorate caeli” ar “Last Christmas”? Kaip bedieviškas pasaulis vagia iš mūsų adventą…

Prasideda adventas. Gatvės prisipildo kalėdinių blizgučių, o iš garsiakalbių skamba daina... " Last Christmas". Ar taip mūsų protėviai laukė Viešpaties atėjimo ir ar dvasia, kadaise...

Vytautas Sinica: ES bandymas panaikinti valstybes

Trečiadienį, lapkričio 22 dieną, Europos Parlamentas priėmė pranešimą, kuriuo siekiama iš dalies pakeisti Europos Sąjungos sutartis, panaikinant valstybių narių veto teisę ir suteikiant daugiau galių...

Naujienos

%d