HomeNaujienosVilniuje vyksta Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai

Vilniuje vyksta Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai

Lapkričio 12–20 d. Vilniuje vyks tradiciniai Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai, šiemet pavadinti Salve Regina (Sveika, Karaliene).

Kiekvienai Atlaidų dienai parinkta vis kita maldos Salve Regina eilutė. Atlaidų dalyviai ir visi tikintieji kviečiami apmąstyti kiekvieną iš jų, atrasti sau svarbių dvasinių įžvalgų, semtis vilties patiems ir nešti ją į savo aplinką. Tam gali pasitarnauti šv. Teresės bažnyčios zakristijoje įsigyjama Atlaidų knygelė (arba galima parsisiųsti lietuvių ir lenkų kalbomis), kurioje yra pateiktas kiekvienai dienai skirtos eilutės meditacijos pavyzdys bei įdėta Atlaidų programa.

Tradiciškai Atlaiduose bus meldžiamasi už Lietuvos kariuomenę, policiją, Bažnyčios karitatyvines tarnystes, šeimas, žemdirbius, amatininkus, kunigus, pašvęstojo gyvenimo narius, Lietuvos seminaristus, žiniasklaidos darbuotojus, vaikus, mokytojus, katechetus, valstybės tarnautojus, politikus, ligonius, gydytojus, slaugytojus, išeiviją, jaunimą, ateitininkus.

Kasdien, išskyrus sekmadienį, bus aukojamos šv. Mišios užsienio kalbomis. Atlaidai baigsis lapkričio 20 d. Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo aukojamomis iškilmingomis šv. Mišiomis.

Sekmadieniais 11 ir 13 val. šv. Mišios bus aukojamos prie atverto Aušros Vartų koplyčios lango, kasdien 11 ir 19 val. aukojamos šv. Mišios – transliuojamos per Marijos radiją , 13 val. aukojamos šv. Mišios – per radijo stotį „Znad Wilii“. Atlaidų pamaldų transliaciją bus galima stebėti ir parapijos svetainės puslapyje www.ausrosvartai.lt

Atlaidų metu Piligrimų centre, įsikūrusiame atnaujintoje šv. Teresės bažnyčios kriptoje, kasdien nuo 10 iki 19 val. bus galima pabendrauti su giminaičiais, draugais ar kaimynais, apžiūrėti čia eksponuojamus žymių Baltarusijos Švč. Mergelės Marijos šventovių paveikslus bei susitikti su juostų pynėjais.

KIEKVIENOS ATLAIDŲ DIENOS PROGRAMA

06.30 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lenkų k.)
07.30 val. – Rožinio malda Aušros Vartų koplyčioje (lietuvių k.)
08.00 val. – Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje (lietuvių k.)
08.00 val. – Marijos valandos bažnyčioje (lenkų k.)
09.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lenkų k.)
10.30 val. – Novena ir malda už kunigus bažnyčioje (lietuvių k.)
11.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lietuvių k.)
13.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lenkų k.)
15.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje
16.00 val. – Rožinio malda Aušros Vartų koplyčioje (lenkų k.)
17.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lenkų k.)
17.00 val. – Šv. Mišios Aušros Vartų koplyčioje (užsienio k.)
18.00 val. – Akatistas (giesmė Švč. M. Marijai) Aušros Vartų koplyčioje
19.00 val. – Šv. Mišios bažnyčioje (lietuvių k.)


Apie šių metų atlaidų temą ir maldą Salve Regina

Sena ir įstabi yra šios Švč. Mergelei Marijai skirtos maldos istorija. Nuo 1020 m. iki savo mirties 1054 m. Reichenau salos vienuolyne gyveno grafo Altshauzeno sūnus Hermanas (Hermann von Altshausen), vėliau tapęs vienuoliu, kunigu (1043 m.), abatu, XI a. universaliu mokslininku. Beveik nuo pat gimimo (1013 m.) jis buvo paralyžiuotas, dėl to gavo pravardę Sutrauktasis, kentėjo baisius skausmus. Dar gyvas vadintas palaimintuoju vienuolis Hermanas nepaprastai mylėjo Dievo Motiną Mariją. Jis daug valandų praleisdavo prie Jos altoriaus, melsdamas padėti ištverti skausmus ir kančias. Viena mėgstamiausių jo maldų buvo Salve Regina, kuriai 1048 m. jis sukūrė muziką.

Švč. Mergelė Marija, būdama Dangaus Karaliene kiekvienam savo vaikui, kiekvienai tautai, uoliai Jos besišaukiančiuosius dosniai apdovanoja savo ypatingu palankumu ir meile. Todėl su giliausiu nuoširdumu sveikinkime mūsų Motiną Švenčiausiąją Mergelę Mariją: Salve Regina! Su visišku pasitikėjimu kreipkimės į Dangaus Karalienę, Aušros Vartų gailestingąją Motiną, paveskime Jai visus savo rūpesčius, prašykime Ją globoti visą žmoniją, gelbėti ją nuo visokių pavojų Jos Globos atlaidų metu ir per visas kitas gyvenimo dienas bei užtarti mus savo Sūnui, meldžiančius reikalingų malonių, ypač atsigręžimo į Dievą, savitarpio sutarimo ir taikos, Tėvynei Lietuvai, Ukrainai, Rusijai, Europos Sąjungai ir visam pasauliui.

Vilniuje Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos atlaidai yra iškilmingai švenčiami nuo 1735 metų. Jau 1761 m. įkurta Mergelės Marijos globos brolija, kuriai 1773 m. popiežius Klemensas XIV suteikė privilegijas, tuo pačąiu suteikdamas brolijos nariams atlaidus. Ilgainiui Aušros Vartų Dievo Motinos šventė, švenčiama lapkričio 16 dieną, išaugo iki dvi savaites trunkančių atlaidų.

Naujiausi straipsniai

Nekaltasis Prasidėjimas – galingas katalikų ginklas, sunaikinęs SSRS!

REMK KATALIKIŠKĄ ŽINIASKLAIDĄ Šiandien, kai švenčiame Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo šventę, svarbu prisiminti Švenčiausiosios Mergelės Marijos galią, kylančią iš jos užtarimo mūsų Išganytojui galios.Kaip pavyzdį...

Vietoj “kovos su klimatu” – “prisitaikymas prie pokyčių”. Billas Gatesas atveria naują pasakojimo apie klimatą skyrių?

Ar pasakojimas apie klimatą žlunga? Tai gali liudyti vien tai, kad COP28 klimato konferencijoje nedalyvavo dviejų didžiausių šiltnamio efektą sukeliančių dujų teršėjų - Kinijos ir...

“Rorate caeli” ar “Last Christmas”? Kaip bedieviškas pasaulis vagia iš mūsų adventą…

Prasideda adventas. Gatvės prisipildo kalėdinių blizgučių, o iš garsiakalbių skamba daina... " Last Christmas". Ar taip mūsų protėviai laukė Viešpaties atėjimo ir ar dvasia, kadaise...

Vytautas Sinica: ES bandymas panaikinti valstybes

Trečiadienį, lapkričio 22 dieną, Europos Parlamentas priėmė pranešimą, kuriuo siekiama iš dalies pakeisti Europos Sąjungos sutartis, panaikinant valstybių narių veto teisę ir suteikiant daugiau galių...

Naujienos

%d