HomeNaujienosBuvę anglikonai įspėja apie klaidas, ardančias Bažnyčią

Buvę anglikonai įspėja apie klaidas, ardančias Bažnyčią

Buvę anglikonų vyskupai, priėmę katalikų tikėjimą, įspėja katalikus, kad šiuo metu vykstančio sinodinio proceso metu vengtų kartoti klaidas, kurios sukėlė anglikonų bažnyčios irimą. Šiais klausimais pasisakė buvęs karalienės Elžbietos kapelionas Gavinas Ashendenas ir prelatas Michaelis Nazir-Ali, buvęs anglikoniškasis Ročesterio vyskupas.

Gavino Ashendeno manymu, buvę anglikonai gali pasidalinti vertinga patirtimi. Jis primena, jog anglikonų bendrijoje įvedami pokyčiai taip pat rėmėsi nuomonėmis žmonių, kurie nepažinojo arba nepraktikavo tikėjimo. Ir nors daug kalbėta apie poreikį klausytis Šventosios Dvasios, iš tikro buvo sekama paskui laiko dvasią. Gavinas Ashendenas taip pat pastebi, jog sinodinio proceso metu dažnai yra kalbama apie atskirtį ir žmonės yra dalinami į tuos, kurie turi valdžią, ir tuos, kurie jos neturi arba ją prarado. O iš krikščioniškos perspektyvos tikslingiau būtų naudoti kategorijas, susijusias su tikėjimu, o ne su valdžia. Kalbant apie valdžią, į religinę sferą yra įkeliami sociologiniai arba net marksistiniai modeliai.

Buvę anglikonai taip pat perspėja apie pernelyg neapgalvotą kreipimasį į visų pakrikštitųjų tikėjimo suvokimą. Apie tai Azijos vyskupų susitikime kalbėjo kun. Michael Nazir-Ali, neseniai buvęs viena svarbiausių britiškojo anglikanizmo figūrų. Jis atkreipė dėmėsį, jog tiems, su kuriais yra konsultuojami tikėjimo klausimai, dažnai patiems reikia katechizavimo arba net evangelizavimo.

„Jau esame matę tokį ėjimą kartu ir konsultacijas sociologinio naratyvo erdvėje” — neslėpdamas skausmo rašo Gavin Ashenden. Jis primena, jog anglikonų bažnyčioje tas sukėlė sumaištį, demoralizaciją, dvasinį nuskurdimą, teologinį nenuoseklumą, tikėjimo susilpninimą ir apostazijas. Jis tikina, jog buvę anglikonai nuoširdžiai myli Bažnyčią ir todėl nori, kad jos nepaliestu tokios problemos.

Naujiausi straipsniai

Nekaltasis Prasidėjimas – galingas katalikų ginklas, sunaikinęs SSRS!

REMK KATALIKIŠKĄ ŽINIASKLAIDĄ Šiandien, kai švenčiame Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo šventę, svarbu prisiminti Švenčiausiosios Mergelės Marijos galią, kylančią iš jos užtarimo mūsų Išganytojui galios.Kaip pavyzdį...

Vietoj “kovos su klimatu” – “prisitaikymas prie pokyčių”. Billas Gatesas atveria naują pasakojimo apie klimatą skyrių?

Ar pasakojimas apie klimatą žlunga? Tai gali liudyti vien tai, kad COP28 klimato konferencijoje nedalyvavo dviejų didžiausių šiltnamio efektą sukeliančių dujų teršėjų - Kinijos ir...

“Rorate caeli” ar “Last Christmas”? Kaip bedieviškas pasaulis vagia iš mūsų adventą…

Prasideda adventas. Gatvės prisipildo kalėdinių blizgučių, o iš garsiakalbių skamba daina... " Last Christmas". Ar taip mūsų protėviai laukė Viešpaties atėjimo ir ar dvasia, kadaise...

Vytautas Sinica: ES bandymas panaikinti valstybes

Trečiadienį, lapkričio 22 dieną, Europos Parlamentas priėmė pranešimą, kuriuo siekiama iš dalies pakeisti Europos Sąjungos sutartis, panaikinant valstybių narių veto teisę ir suteikiant daugiau galių...

Naujienos

%d