HomeBažnyčiaBažnyčios autoritetų „demonarchizavimas“

Bažnyčios autoritetų „demonarchizavimas“

Šiandien norėtume pateikti ištrauką iš knygos, kurioje aiškinamos krikščioniškąją civilizaciją sukrėtusios šiuolaikinės krizės priežastys. Bet ne tik. Atsižvelgiant į tai, kas vyksta po Romoje vykusio Sinodo dėl sinodiškumo, verta daugiau dėmesio skirti Bažnyčios autoritetų demonarchizavimo temai. Skaitykite ištrauką iš brazilų katalikų mąstytojo daktaro Plinio Correa de Oliveiros knygos „Revoliucija ir Kontrrevoliucija”.

Bažnyčios autoritetų „demonarchizavimas“

Esant tokiai istorinei (hipotetinei) perspektyvai, tam tikros savęs pačių modifikacijos, svetimos šiam procesui, gali būti suprantamos kaip tam tikri žingsniai pereinant nuo status quo, buvusios iki Susirinkimo (II Vatikano – red.), į jau minėtą kraštutinę priešingą poziciją.

To pavyzdys galėtų būti paimta kryptis link kolegialumo, suprantamo kaip:

1) vienintelės priimtinos priemonės panaudoti Bažnyčios vidinę galią ir 2) „demonarchizacijos“ bažnytinės valdžios, kurios įvairūs lygiai būtų ipso facto daug stipriau sąlygoti žemiau esančių lygių.

Visa tai iki paskutinių pasekmių galėtų vesti link stabilios visuotinio balsavimo teisės Bažnyčios viduje įgyvendinimo ne todėl, kad ji, Bažnyčia, kartais nepanaudodavo tos teisės tada, kai reikėdavo užpildyti tuščias darbo vietas tam tikrose hierarchų kontorose.

Pagal tribalizmo propaguotojų svajonę, galiausiai tai gali nuvesti į visos bažnytinės hierarchijos nepataisomą priklausomybę nuo pasauliečių, laikomų Dievo balsu. Ar tikrai Dievo?

Tikimasi, kad pasauliečiai tribalistai šią „Dievo valią” atpažins per „mistinius” šamano, charizmatinio vadovo ar burtininko apreiškimus. Gal Bažnyčia, vykdydama paties Dievo valią, turėtų paklusti tokiems pasauliečiams ir tik taip vykdyti savo misiją?

JŠ pagal Revoliucija ir Kontrrevoliucija

Naujiausi straipsniai

Nekaltasis Prasidėjimas – galingas katalikų ginklas, sunaikinęs SSRS!

REMK KATALIKIŠKĄ ŽINIASKLAIDĄ Šiandien, kai švenčiame Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo šventę, svarbu prisiminti Švenčiausiosios Mergelės Marijos galią, kylančią iš jos užtarimo mūsų Išganytojui galios.Kaip pavyzdį...

Vietoj “kovos su klimatu” – “prisitaikymas prie pokyčių”. Billas Gatesas atveria naują pasakojimo apie klimatą skyrių?

Ar pasakojimas apie klimatą žlunga? Tai gali liudyti vien tai, kad COP28 klimato konferencijoje nedalyvavo dviejų didžiausių šiltnamio efektą sukeliančių dujų teršėjų - Kinijos ir...

“Rorate caeli” ar “Last Christmas”? Kaip bedieviškas pasaulis vagia iš mūsų adventą…

Prasideda adventas. Gatvės prisipildo kalėdinių blizgučių, o iš garsiakalbių skamba daina... " Last Christmas". Ar taip mūsų protėviai laukė Viešpaties atėjimo ir ar dvasia, kadaise...

Vytautas Sinica: ES bandymas panaikinti valstybes

Trečiadienį, lapkričio 22 dieną, Europos Parlamentas priėmė pranešimą, kuriuo siekiama iš dalies pakeisti Europos Sąjungos sutartis, panaikinant valstybių narių veto teisę ir suteikiant daugiau galių...

Naujienos

%d