Fatimos apaštalų dvasinė šeima


Fatimos apaštalų veikla suvienijo Krikščioniškosios kultūros instituto bičiulius ir geradarius į dvasinę šeimą! Prisijunkite ir Jūs prie Fatimos apaštalų dvasinės šeimos! Apaštalavimas yra mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus įsakymo vykdymas, privalomas visiems katalikams: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Kas įtikės ir krikštysis, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas.“ (Mk 16, 15-16).

„Fatimos žinios“ apaštalavimas – tai tikinčių katalikų įsipareigojimo būdas, padedantis aktyviai platinti Fatimoje perduotą žmonijai Dievo Motinos žinią, plačiai aprašytą knygoje Fatima: tragedijos ar vilties pranašystės?. Knygos autorius Antonio A. Borelli.

Užsisakyti galite čia: Fatima: tragedijos ar vilties pranašystės?. Įsigydami šią knygą savo auka prisidėsite ir prie katalikų tikėjimo išsaugojimo Lietuvoje ir pasaulyje.

Atsižvelgiant į Lietuvoje ir pasaulyje kylančius naujus tikėjimo iššūkius, „Fatimos žinios“ apaštalavimas yra ypač svarbus. Plečiant Fatimos apaštalų veiklą, labai svarbi visų mūsų nuolatinė pagalba ir bendradarbiavimas. Tikime, kad Nekaltoji Mergelės Marijos širdis dosniai apdovanos malonėmis visus, kurie padeda skleisti „Fatimos žinią“.

Fatimos apaštalas yra geros valios žmogus, norintis įgyvendinti Dievo Motinos Fatimoje perduotą žinią ir savo veikla keisti pasaulį. Fatimos apaštalai yra nuolatiniai Krikščioniškosios kultūros instituto geradariai, palaikantys instituto veiklas savo maldomis ir aukomis. Dalyvaudami apaštalavime, Fatimos apaštalai prisideda prie veiklų įgyvendinimo kasmėnesine geranoriška auka. Globojant Nekaltajai Marijos širdžiai Fatimos apaštalais jau tapo dešimtys tūkstančių žmonių Lenkijoje, Slovakijoje, Kroatijoje ir kitose pasaulio šalyse. Fatimos apaštalų dvasinė šeima daugiau nei 15 metų aktyviai veikia Jėzaus ir Marijos garbei!

Dalyvaudami apaštalavime:

– Turėsite Fatimos apaštalų palaikymą kasdiene malda;
– Už Jūsų intencijas nuolat melsis amžinuosius įžadus Gailestingajam Dievui davę vienuolės;
– Kiekvieno mėnesio 13 d. už Fatimos apaštalus bus aukojamos Šv. Mišios;
– Gausite dovanų Krikščioniškosios kultūros instituto išleistus leidinius, kurių dar neturite;
– Po 3-jų kasmėnesinių susitarimų įvykdymo, įteiksime Jums Diplomą liudijantį apie Jūsų priklausymą Fatimos apaštalų šeimai;
– Po 6-ių kasmėnesinių susitarimų įvykdymo, padovanosime Jums pašventintą Fatimos Dievo Motinos statulą;
– Po 11-kos kasmėnesinių susitarimų įvykdymo, įteiksime Jums išskirtinį Fatimos Apaštalo ženkliuką.