Ištvermingai kovoti dėl tikėjimo ir civilizacijos!

Laikai nėra lengvi, todėl privalome vienytis ir ištvermingai kovoti dėl tikėjimo ir civilizacijos!

Tegul būna pagarbintas Jėzus Kristus!

Mielieji Ponios ir Ponai,

politikai, užsikrėtę neomarksistine ideologija, nori mums primesti savo žaidimo taisykles, pagal kurias mes net nebūsime tikri dėl esminio dalyko – su kuo turime reikalą: su moterimi ar su vyru! – Pavyzdžiui, ką turi omenyje Laisvės partija?

Laisvės partija įsitikinusi: partnerystė dabar arba niekada…

Tačiau net ir dabar Lietuvoje neleidžiama kritikuoti genderizmo, kaip kultūringai bandė daryti Seimo narys Petras Gražulis:

Petras Gražulis – dabar genderistinės ideologijos negalima kritikuoti!

Nepaisant to, Lietuvos žmonės vis dar kovoja. Surinkta beveik 50 000 parašų po peticija prieš naujos programos ” Gyvenimo įgūdžių ugdymas” dėstymą:

Jau beveik 50 tūkst. piliečių nepritaria Gyvenimo įgūdžių programai mokyklose!

Ar išliksime šioje revoliucinėje sumaištyje, priklauso ir nuo jūsų – mūsų skaitytojų ir bendradarbių. Žiniasklaida gali būti tikrai nepriklausoma tik tada, kai negauna paramos nei iš tarptautinių institucijų, nei iš vyriausybės, nei iš oligarchų, nei iš reklamos, o tik iš savo skaitytojų. Tokia žiniasklaida yra www.kontrastas.lt ir www.litkat.lt. Jos skatina kritinį mąstymą ir gina jūsų interesus. Kad jos pasiektų dar daugiau skaitytojų, reikalinga jūsų parama.

Kiekvienas euras padeda mums pasiekti 50 potencialių skaitytojų.

Savo paramą galite siųsti tradiciniu būdu, per Contribee (galite pažymėti bet kokią sumą arba sumokėti siūlomą sumą) ir per Paysera

Su pagarba ir maldomis už visus mūsų aukotojus,

Aleksandras Stralcou
Krikščioniškosios kultūros instituto direktorius

Asmens duomenų valdytojo rekvizitai: VšĮ Krikščioniškosios kultūros institutas (KKI), į. k. 126324423, P.D. 3520 Vokiečių g. 7-13 Vilnius LT-01130, el. p.: info@kki.lt. Duomenų apsaugos klausimais kreiptis el. p.: info@kki.lt. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 6 straipsnio 1 dalies a ir c punktai. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, prašyti KKI leisti susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą ir teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.