Kova tarp gėrio ir blogio jėgų stiprėja!

Kova tarp gėrio ir blogio jėgų stiprėja! Kur bus Lietuva?

Tegul būna pagarbintas Jėzus Kristus!

Mielieji Ponios ir Ponai,

Neomarksistinė ideologija plinta visame pasaulyje. Girdime apie naujus partnerystės įstatymus, pavyzdžiui, Latvijoje:

Homoseksualus Latvijos prezidentas sustabdė Seimo priimtą partnerystės įstatymą!

Tačiau tai taip pat sukelia reakciją, kaip ir Latvijoje, kaip ir visame pasaulyje.
Lenkijoje įvyko Nepriklausomybės eitynės, ir tai yra didžiausia konservatyvi (nepainioti su lietuvišku pseudokonservatizmu) ir patriotinė demonstracija visoje Europoje:

Lenkija dar nepražuvo!

O kur šioje kovoje yra Lietuva? Ar liksime tik pasyvūs įvykių stebėtojai? Kad nebūtume stebėtojais, būtina palaikyti neomarksistų priešininkus. Remti žiniasklaidą, kuri gali pasiekti kiekvieną lietuvį ir suvienyti žmones būsimai kovai.

Kiekvienas euras padeda mums pasiekti 50 potencialių skaitytojų.

Savo paramą galite siųsti tradiciniu būdu, per Contribee (galite pažymėti bet kokią sumą arba sumokėti siūlomą sumą) ir per Paysera

Su pagarba ir maldomis už visus mūsų aukotojus,

Aleksandras Stralcou
Krikščioniškosios kultūros instituto direktorius

Asmens duomenų valdytojo rekvizitai: VšĮ Krikščioniškosios kultūros institutas (KKI), į. k. 126324423, P.D. 3520 Vokiečių g. 7-13 Vilnius LT-01130, el. p.: info@kki.lt. Duomenų apsaugos klausimais kreiptis el. p.: info@kki.lt. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 6 straipsnio 1 dalies a ir c punktai. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, prašyti KKI leisti susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą ir teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.