Paremk vyskupus – padėk kovoti prieš genderizmą!

 

 

 
 

Nepamirškite patvirtinti savo parašo el. paštu!

Lietuvos vyskupų konferencijai

Sūniškas prašymas vyskupams skirti pamokymą Lietuvos politikams

Jūsų Eminencija, Jūsų Ekscelencija, brangūs Lietuvos vyskupai!
Situacija, susidariusi po pastarojo balsavimo Seime dėl vadinamojo “Civilinių sąjungų” įstatymo projekto, įvykusio 2023 m. gegužės 23 d., pripildo mus gilaus susirūpinimo.
Prisidengiant kova už lygybę, priimamas įstatymas, kuris savo raida yra nukreiptas į tradicinės lietuviškos šeimos griovimą.
Tikroji šeima, kurią sudaro tėvas, motina ir vaikai, visada buvo katalikų tikėjimo pagrindas Lietuvoje. Šiandien kai kurios politinės grupės nori ją pakeisti neapibrėžtomis “civilinėmis sąjungomis”.
Kreipiamės į Lietuvos episkopatą su nuolankiu sūnišku prašymu pamokyti Lietuvos Respublikos Seime sėdinčius Lietuvos politikus, kurių daugelis laiko save dievobaimingais katalikais.
Prašome priminti visiems politikams, kad darbas viešai ir teisiškai propaguojant nuodėmę, ją įtvirtinant neteisingais įstatymais, savaime yra nuodėmė.
Galiausiai prašome priminti, kad Bažnyčia turi teisę skirti ekskomunikos bausmę kiekvienam parlamento nariui, kuris balsuotų už minėtą įstatymą, ir paskelbti, kad tokia bausmė priminimo nesilaikymo atveju bus nedelsiant pritaikyta.
Mūsų prašymas, kuris yra gana toli siekiantis, yra toks rimtas, nes esame nepaprastai susirūpinę dėl pavojaus, kuris gali kilti mūsų mylimai Lietuvai priėmus šį apgailėtiną įstatymo projektą.
Nuoširdžiai tikimės, kad mūsų Tėvynės ir jos šeimų likimas artimas ir visų Lietuvos vyskupų širdims. Meldžiame Jūsų Eminencijų ir Ekscelencijų intencijomis drąsos ginant katalikų tikėjimą ir jam patikėtus žmones.
Tegul Viešpats Dievas mus veda, o Dievo Motina saugo!

Paremk vyskupus – padėk kovoti su genderizmu!
Peticijos sklaidai reikalinga reklama, o ji galima tik su
jūsų parama. Pagal išgales skirkite pasirinktą sumą šiai peticijai
 paremti. Patys spręskime, kam ir kaip panaudojami mūsų pinigai!
 Neleiskime šių sprendimų priimti piliečius varžančiai valdžiai. Paramą
 pervesti galite:
VšĮ Krikščioniškosios Kultūros Institutas,
 el. p. info@kki.lt

Įmonės kodas: 126324423
Banko sąskaita: LT707300010154450053

*Asmens duomenų valdytojo rekvizitai: VšĮ Krikščioniškosios kultūros institutas (KKI), į. k. 126324423, Šv. Ignoto g. 5-14A, Vilnius, LT-01144, el. p.: info@kki.lt. Duomenų apsaugos klausimais kreiptis el. p.: info@kki.lt. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 6 straipsnio 1 dalies a ir c punktai. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, prašyti KKI leisti susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą ir teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.