Stokite kartu su vyskupu Stricklandu, kol šis ištikimas ir Bažnyčią mylintis ganytojas yra pašalintas!

 

Kiekvienas euras padeda mums pasiekti 50 potencialių skaitytojų.

Savo paramą galite siųsti tradiciniu būdu, per Contribee (galite pažymėti bet kokią sumą arba sumokėti siūlomą sumą) ir per Paysera

Su pagarba ir maldomis už visus mūsų aukotojus,

Aleksandras Stralcou
Krikščioniškosios kultūros instituto direktorius

**Asmens duomenų valdytojo rekvizitai: VšĮ Krikščioniškosios kultūros institutas (KKI), į. k. 126324423, P.D. 3520 Vokiečių g. 7-13 Vilnius LT-01130, el. p.: info@kki.lt. Duomenų apsaugos klausimais kreiptis el. p.: info@kki.lt. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 6 straipsnio 1 dalies a ir c punktai. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, prašyti KKI leisti susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą ir teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.