Peticija – Susigrąžinkime nacionalinę valiutą – Litą!

Signings

0

Goal

0

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Peticija: Susigrąžinkime nacionalinę valiutą – Litą!

Euro šalininkai teigia, kad tai nebuvo vien ekonominis projektas, kuriuo siekta pagerinti gyvenimo lygį, nes įprasti ekonominiai mechanizmai tapo veiksmingesni. Visų pirma tai buvo politinis projektas, skatinantis politinę Europos integraciją.

Euras nepasiekė nė vieno iš dviejų pagrindinių savo tikslų: nei gerovės, nei politinės integracijos. Dabar šie tikslai dar labiau nutolę nei prieš euro zonos sukūrimą. Vietoj taikos ir harmonijos Europos šalys dabar žvelgia viena į kitą su nepasitikėjimu ir pykčiu.

Euro zona nuo pat pradžių buvo ydinga. Euro zonos struktūra – ją reglamentuojančios taisyklės, reglamentai ir institucijos – yra kalta dėl prastų Europos Sąjungos rezultatų, įskaitant daugybę krizių.

Europos įvairovė buvo jos stiprybė. Tačiau valdyti bendrą valiutą didžiulės ekonominės ir politinės įvairovės regione yra labai sudėtinga. Bendra valiuta reiškia fiksuotą valiutos kursą tarp šalių ir vieną palūkanų normą.

Net jei jos nustatomos taip, kad atspindėtų daugumos šalių narių padėtį, atsižvelgiant į ekonominę įvairovę, turi būti įvairių institucijų, galinčių padėti toms šalims, kurių politika nėra tinkamai pritaikyta. Europai nepavyko sukurti tokių institucijų.

Lietuva turėtų atgauti savo finansinį suverenumą, kad galėtų savarankiškai reaguoti į krizes ir apsaugoti savo piliečius.

Savo valiuta – litas – buvo ir turėtų būti Lietuvos gynybinis finansinis skydas sunkiais karų ir ekonominių krizių Europoje laikais.

Pasirašydamas šią peticiją noriu išreikšti savo valią balsuoti už mūsų valiutos – lito – grąžinimą nacionaliniame referendume!

Peticijos sklaidai reikalinga reklama, o ji galima tik sujūsų parama. Pagal išgales skirkite pasirinktą sumą šiai peticijai paremti. Patys spręskime, kam ir kaip panaudojami mūsų pinigai! Neleiskime šių sprendimų priimti piliečius varžančiai valdžiai. Paramą pervesti galite:
VšĮ Krikščioniškosios Kultūros Institutas, el. p. info@kki.lt
Įmonės kodas: 126324423
Banko sąskaita: LT707300010154450053

Asmens duomenų valdytojo rekvizitai: VšĮ Krikščioniškosios kultūros institutas (KKI), į. k. 126324423, Šv. Ignoto g. 5-14A, Vilnius, LT-01144, el. p.: info@kki.lt. Duomenų apsaugos klausimais kreiptis el. p.: info@kki.lt. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 6 straipsnio 1 dalies a ir c punktai. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, prašyti KKI leisti susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą ir teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.